Thời tiết Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
UV

0.42

Nhiệt độ Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
27° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn
26° / 26°

Thời tiết Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn theo giờ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn những ngày tới