Thời tiết Huyện Thạch Thất - Hà Nội

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
Độ ẩm

66%

Tầm nhìn tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
UV

1.53

Nhiệt độ Huyện Thạch Thất - Hà Nội

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thạch Thất - Hà Nội
27° / 29°

Thời tiết Huyện Thạch Thất - Hà Nội theo giờ

1:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thất - Hà Nội những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thất - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thất - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch Thất - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

473.98

NH3

4.81

NO

0.11

NO2

18.17

O3

25.39

PM10

19.62

PM2.5

15.42

SO2

13.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Thất