Thời tiết Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
UV

0

Nhiệt độ Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình
27° / 30°

Thời tiết Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình theo giờ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

1:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa cường độ nặng

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình những ngày tới

Lượng mưa Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

473.98

NH3

4.81

NO

0.11

NO2

18.17

O3

25.39

PM10

19.62

PM2.5

15.42

SO2

13.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phường Phúc Xá