Thời tiết Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Gió

2.07 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
28° / 32°

Thời tiết Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/20°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

wind
Gió
7.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

714.3

NH3

2.85

NO

0

NO2

10.11

O3

22.17

PM10

48.29

PM2.5

46.55

SO2

5.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Can Lộc