Thời tiết Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
UV

3.72

Nhiệt độ Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
26° / 26°

Thời tiết Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh theo giờ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa cường độ nặng

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

520.71

NH3

2.6

NO

0.2

NO2

5.1

O3

53.64

PM10

12.43

PM2.5

11.29

SO2

2.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hương Khê