Thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Độ ẩm

89%

Tầm nhìn tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Gió

1.81 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
UV

0.87

Nhiệt độ Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
26° / 27°

Thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh theo giờ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa cường độ nặng

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh những ngày tới