Thời tiết Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
Tầm nhìn

7.034 km

Gió tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
Gió

4.26 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
UV

0.65

Nhiệt độ Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
28° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
27° / 27°

Thời tiết Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh theo giờ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
7.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh những ngày tới