Thời tiết Chí Linh - Hải Dương

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Chí Linh - Hải Dương
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Chí Linh - Hải Dương
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Chí Linh - Hải Dương
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Chí Linh - Hải Dương
Gió

4.2 km/h

Điểm ngưng tại Chí Linh - Hải Dương
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Chí Linh - Hải Dương
UV

0

Nhiệt độ Chí Linh - Hải Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chí Linh - Hải Dương
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chí Linh - Hải Dương
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chí Linh - Hải Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Chí Linh - Hải Dương
31° / 38°

Thời tiết Chí Linh - Hải Dương theo giờ

5:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 77 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 81 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Chí Linh - Hải Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

wind
Gió
5.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

wind
Gió
5.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

wind
Gió
5.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

wind
Gió
6.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

pressure
Áp suất

1023 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

wind
Gió
7.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

17°/24°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Linh - Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Linh - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Chí Linh - Hải Dương những ngày tới