Thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
Độ ẩm

89%

Tầm nhìn tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
Gió

0.84 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
UV

1.57

Nhiệt độ Huyện Nam Sách - Hải Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Nam Sách - Hải Dương
27° / 30°

Thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương theo giờ

1:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mây thưa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

wind
Gió
5.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

wind
Gió
5.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương những ngày tới