Thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thanh Miện - Hải Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thanh Miện - Hải Dương
29° / 35°

Thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương theo giờ

6:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

wind
Gió
5.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

wind
Gió
5.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

wind
Gió
5.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

wind
Gió
6.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

pressure
Áp suất

1023 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

wind
Gió
7.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

17°/24°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

1094.82

NH3

14.69

NO

0.07

NO2

33.93

O3

33.26

PM10

93.06

PM2.5

70.67

SO2

14.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Miện