Thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
Gió

1.58 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
28° / 31°

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương theo giờ

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

2:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 57 %

mây thưa

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mây thưa

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây thưa

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây thưa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mây thưa

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

wind
Gió
5.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

wind
Gió
5.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

wind
Gió
4.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

wind
Gió
5.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

wind
Gió
7.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương những ngày tới