Thời tiết Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
Độ ẩm

83%

Tầm nhìn tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
Tầm nhìn

8.162 km

Gió tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
Gió

4.1 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
UV

0

Nhiệt độ Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Hải Dương - Hải Dương
26° / 26°

Thời tiết Thành Phố Hải Dương - Hải Dương theo giờ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Hải Dương - Hải Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

473.98

NH3

6.21

NO

0.23

NO2

14.57

O3

39.34

PM10

22.38

PM2.5

17.49

SO2

13.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hải Dương