Thời tiết Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
Gió

1.86 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
Điểm ngưng

27°

Tia UV tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Kinh Môn - Hải Dương
26° / 27°

Thời tiết Thị xã Kinh Môn - Hải Dương theo giờ

12:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Kinh Môn - Hải Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

wind
Gió
5.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương những ngày tới