Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Độ ẩm

100%

Tầm nhìn tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
26° / 26°

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng theo giờ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
5.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

wind
Gió
5.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

287.06

NH3

0.64

NO

0.25

NO2

10.28

O3

51.5

PM10

14.74

PM2.5

13.69

SO2

25.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Thuỵ