Thời tiết Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
27° / 27°

Thời tiết Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng theo giờ

1:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

wind
Gió
5.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng những ngày tới