Thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Quận Hải An - Hải Phòng
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Quận Hải An - Hải Phòng
Độ ẩm

100%

Tầm nhìn tại Quận Hải An - Hải Phòng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quận Hải An - Hải Phòng
Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng tại Quận Hải An - Hải Phòng
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Quận Hải An - Hải Phòng
UV

0

Nhiệt độ Quận Hải An - Hải Phòng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận Hải An - Hải Phòng
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận Hải An - Hải Phòng
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận Hải An - Hải Phòng
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quận Hải An - Hải Phòng
28° / 30°

Thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng theo giờ

5:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 100 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây thưa

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mây thưa

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 76 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây thưa

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

wind
Gió
5.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

wind
Gió
5.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

wind
Gió
5.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:35 pm

wind
Gió
4.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải An - Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải An - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Quận Hải An - Hải Phòng những ngày tới