Thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 28°
Nhiệt độ tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
Gió

7.22 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
Điểm ngưng

19°

Tia UV tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
29° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang
27° / 29°

Thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang theo giờ

1:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 28°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

3:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

4:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

wind
Gió
7.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

wind
Gió
5.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

wind
Gió
4.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

wind
Gió
4.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang những ngày tới