Thời tiết Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

mưa cường độ nặng

25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Gió

2.54 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
26° / 26°

Thời tiết Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang theo giờ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

8:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

wind
Gió
2.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
5.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
5.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang những ngày tới