Thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Ngã Bảy - Hậu Giang
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Ngã Bảy - Hậu Giang
Độ ẩm

65%

Tầm nhìn tại Ngã Bảy - Hậu Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Ngã Bảy - Hậu Giang
Gió

5.11 km/h

Điểm ngưng tại Ngã Bảy - Hậu Giang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Ngã Bảy - Hậu Giang
UV

8.58

Nhiệt độ Ngã Bảy - Hậu Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ngã Bảy - Hậu Giang
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ngã Bảy - Hậu Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ngã Bảy - Hậu Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Ngã Bảy - Hậu Giang
29° / 33°

Thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang theo giờ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa cường độ nặng

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa cường độ nặng

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

wind
Gió
5.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

wind
Gió
3.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

wind
Gió
2.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Ngã Bảy - Hậu Giang những ngày tới