Thời tiết Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
Gió

1.6 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
26° / 26°

Thời tiết Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang theo giờ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

714.3

NH3

6.08

NO

0.85

NO2

13.54

O3

14.48

PM10

18.56

PM2.5

15.04

SO2

2.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Long Mỹ