Thời tiết Quận 10 - Hồ Chí Minh

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
Độ ẩm

66%

Tầm nhìn tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
UV

0

Nhiệt độ Quận 10 - Hồ Chí Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quận 10 - Hồ Chí Minh
29° / 35°

Thời tiết Quận 10 - Hồ Chí Minh theo giờ

2:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

3:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 66 %

mây rải rác

4:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

5:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Quận 10 - Hồ Chí Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 10 - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 10 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Quận 10 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

974.66

NH3

4.31

NO

1.36

NO2

52.09

O3

11.44

PM10

43.98

PM2.5

37.09

SO2

37.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 10