Thời tiết Quận 5 - Hồ Chí Minh

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
Độ ẩm

70%

Tầm nhìn tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
UV

7.88

Nhiệt độ Quận 5 - Hồ Chí Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
31° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quận 5 - Hồ Chí Minh
28° / 32°

Thời tiết Quận 5 - Hồ Chí Minh theo giờ

1:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Quận 5 - Hồ Chí Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh những ngày tới