Thời tiết Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
UV

0.56

Nhiệt độ Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
29° / 33°

Thời tiết Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh theo giờ

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh những ngày tới