Thời tiết Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Gió

6.17 km/h

Điểm ngưng tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
UV

1.24

Nhiệt độ Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
29° / 34°

Thời tiết Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh theo giờ

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:45 pm

wind
Gió
5.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh những ngày tới