Thời tiết Hoà Bình

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°
temperature
Thấp/Cao

25°

/

36°

humidity
Độ ẩm

81%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

2.41 km/h

paint
Điểm ngưng

25°

uv
UV

0

Nhiệt độ Hoà Bình

Ngày
temp
35° / 42°
Đêm
temp
27° / 31°
Sáng
temp
25° / 26°
Tối
temp
29° / 35°

Thời tiết Hoà Bình theo giờ

8:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

11:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

12:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

5:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

6:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

8:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

9:00 am

32° / 39°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

10:00 am

35° / 42°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

11:00 am

36° / 42°

weather

dewpoint 47 %

mây cụm

12:00 pm

37° / 43°

weather

dewpoint 42 %

mây cụm

1:00 pm

38° / 43°

weather

dewpoint 39 %

mây cụm

2:00 pm

39° / 43°

weather

dewpoint 37 %

mây cụm

3:00 pm

39° / 44°

weather

dewpoint 37 %

mây cụm

4:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 46 %

mây cụm

5:00 pm

36° / 43°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

6:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

7:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

8:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

9:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

10:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

11:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

12:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

1:00 am

27° / 32°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

2:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 40°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

10:00 am

35° / 42°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

11:00 am

37° / 44°

weather

dewpoint 47 %

mây rải rác

12:00 pm

38° / 45°

weather

dewpoint 42 %

mây rải rác

1:00 pm

39° / 45°

weather

dewpoint 39 %

mây rải rác

2:00 pm

39° / 46°

weather

dewpoint 38 %

mây cụm

3:00 pm

39° / 45°

weather

dewpoint 38 %

mây cụm

4:00 pm

38° / 45°

weather

dewpoint 43 %

mây cụm

5:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

6:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

7:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Hoà Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:43 pm

wind
Gió
2.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:43 pm

wind
Gió
2.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

38°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

wind
Gió
1.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình những ngày tới

Lượng mưa Hoà Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

500.68

NH3

3.29

NO

0

NO2

2.23

O3

42.56

PM10

17.42

PM2.5

15.49

SO2

0.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hoà Bình