Thời tiết Huyện Cao Phong - Hoà Bình

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
Gió

2.01 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
UV

0.26

Nhiệt độ Huyện Cao Phong - Hoà Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cao Phong - Hoà Bình
24° / 25°

Thời tiết Huyện Cao Phong - Hoà Bình theo giờ

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa rất nặng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong - Hoà Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:49 pm

wind
Gió
2.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình những ngày tới