Thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
Gió

0.34 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
UV

0

Nhiệt độ Huyện Mai Châu - Hoà Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Mai Châu - Hoà Bình
25° / 26°

Thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình theo giờ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

547.41

NH3

10.89

NO

0.2

NO2

12.34

O3

26.11

PM10

44.45

PM2.5

37.86

SO2

7.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Châu