Thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
Tầm nhìn

6.42 km

Gió tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
Gió

3.38 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
UV

0

Nhiệt độ Huyện Kim Động - Hưng Yên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Kim Động - Hưng Yên
27° / 30°

Thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên theo giờ

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa rất nặng

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên những ngày tới