Thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Độ ẩm

88%

Tầm nhìn tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Gió

2.42 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
UV

3.34

Nhiệt độ Huyện Phù Cừ - Hưng Yên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
25° / 26°

Thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên theo giờ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa cường độ nặng

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

460.63

NH3

3.64

NO

0.13

NO2

23.99

O3

23.6

PM10

16.22

PM2.5

13.43

SO2

19.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Cừ