Thời tiết Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
Gió

2.66 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
25° / 26°

Thời tiết Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên theo giờ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa cường độ nặng

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

487.33

NH3

3.48

NO

0.47

NO2

27.42

O3

21.1

PM10

20.05

PM2.5

17.06

SO2

25.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Lữ