Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Cam Ranh - Khánh Hòa
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Cam Ranh - Khánh Hòa
Độ ẩm

80%

Tầm nhìn tại Cam Ranh - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Cam Ranh - Khánh Hòa
Gió

2.71 km/h

Điểm ngưng tại Cam Ranh - Khánh Hòa
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Cam Ranh - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Cam Ranh - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cam Ranh - Khánh Hòa
29° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cam Ranh - Khánh Hòa
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cam Ranh - Khánh Hòa
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Cam Ranh - Khánh Hòa
28° / 32°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa theo giờ

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
2.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cam Ranh - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cam Ranh - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Cam Ranh - Khánh Hòa những ngày tới