Thời tiết Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Độ ẩm

78%

Tầm nhìn tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Điểm ngưng

27°

Tia UV tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
30° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
29° / 34°

Thời tiết Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa theo giờ

2:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
3.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa những ngày tới