Thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Độ ẩm

73%

Tầm nhìn tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Gió

4.28 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Điểm ngưng

27°

Tia UV tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
31° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
25° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
29° / 36°

Thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa theo giờ

1:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa những ngày tới