Thời tiết Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
Độ ẩm

90%

Tầm nhìn tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
Gió

2.22 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
27° / 30°

Thời tiết Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
3.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
4.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

wind
Gió
3.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

wind
Gió
4.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa những ngày tới