Thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
Độ ẩm

69%

Tầm nhìn tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
Gió

4.46 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
UV

9.33

Nhiệt độ Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
31° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
28° / 33°

Thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa theo giờ

1:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa những ngày tới