Thời tiết Kiên Giang

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
temperature
Thấp/Cao

26°

/

31°

humidity
Độ ẩm

82%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

3.14 km/h

paint
Điểm ngưng

24°

uv
UV

0

Nhiệt độ Kiên Giang

Ngày
temp
31° / 37°
Đêm
temp
27° / 31°
Sáng
temp
26° / 26°
Tối
temp
28° / 32°

Thời tiết Kiên Giang theo giờ

9:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

11:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

12:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

5:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

6:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

7:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

6:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

7:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

8:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 80 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

3:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

4:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

5:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

6:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

7:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây rải rác

8:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mây thưa

9:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

5:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

6:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

7:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

8:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Kiên Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:23 pm

wind
Gió
5.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:23 pm

wind
Gió
5.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:23 pm

wind
Gió
6.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:23 pm

wind
Gió
8.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:23 pm

wind
Gió
9.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:23 pm

wind
Gió
7.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Kiên Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

213.62

NH3

0.34

NO

0

NO2

0.7

O3

34.33

PM10

1.56

PM2.5

1.06

SO2

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
6:23 pm

Bản đồ thời tiết Windy Kiên Giang