Dự báo thời tiết Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  9.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/17:35
T6 02/12
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/17:36
T7 03/12
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  2.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/17:36
CN 04/12
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55%
 • Lượng mưa
  0.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  8.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/17:36
T2 05/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/17:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng 5 ngày tới

Thời tiết Xã Ngọc Thành

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/17:35

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.27

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
5:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Ngọc Thành