Thời tiết Huyện Hòn Đất - Kiên Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
Gió

2.58 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Hòn Đất - Kiên Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
27° / 31°

Thời tiết Huyện Hòn Đất - Kiên Giang theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Hòn Đất - Kiên Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
6.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòn Đất - Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòn Đất - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hòn Đất - Kiên Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1001.36

NH3

3.17

NO

0

NO2

17.31

O3

27.18

PM10

40.16

PM2.5

37.25

SO2

5.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hòn Đất