Thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
Độ ẩm

83%

Tầm nhìn tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Kiên Hải - Kiên Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
26° / 26°

Thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang theo giờ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

8:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang những ngày tới

Thời tiết xã phường Huyện Kiên Hải