Thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
Gió

5.91 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
UV

8.94

Nhiệt độ Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
28° / 32°

Thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang theo giờ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa cường độ nặng

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

wind
Gió
6.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

wind
Gió
5.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

wind
Gió
4.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang những ngày tới