Thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
Gió

2.9 km/h

Điểm ngưng tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
27° / 31°

Thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang theo giờ

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
6.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

961.3

NH3

3.48

NO

0.03

NO2

16.28

O3

28.25

PM10

35.84

PM2.5

32.76

SO2

6.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh Thượng