Thời tiết Rạch Giá - Kiên Giang

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Rạch Giá - Kiên Giang
Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm tại Rạch Giá - Kiên Giang
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Rạch Giá - Kiên Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Rạch Giá - Kiên Giang
Gió

2.86 km/h

Điểm ngưng tại Rạch Giá - Kiên Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Rạch Giá - Kiên Giang
UV

0

Nhiệt độ Rạch Giá - Kiên Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Rạch Giá - Kiên Giang
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Rạch Giá - Kiên Giang
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Rạch Giá - Kiên Giang
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Rạch Giá - Kiên Giang
27° / 27°

Thời tiết Rạch Giá - Kiên Giang theo giờ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Rạch Giá - Kiên Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

wind
Gió
3.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

wind
Gió
5.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
5.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
5.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Rạch Giá - Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Rạch Giá - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Rạch Giá - Kiên Giang những ngày tới