Thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
Thấp/Cao

20°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
UV

4.07

Nhiệt độ Huyện Ia H' Drai - Kon Tum

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
28° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
26° / 26°

Thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum theo giờ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

6:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum những ngày tới

Thời tiết xã phường Huyện Ia H' Drai