Thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
Thấp/Cao

20°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
UV

5.75

Nhiệt độ Huyện Kon Plông - Kon Tum

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Kon Plông - Kon Tum
25° / 26°

Thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum theo giờ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 32°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

5:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

6:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 30°

weather

dewpoint 60 %

mây rải rác

11:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 56 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

wind
Gió
1.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Plông - Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Plông - Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kon Plông - Kon Tum những ngày tới