Thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
Độ ẩm

71%

Tầm nhìn tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
UV

0

Nhiệt độ Huyện Sa Thầy - Kon Tum

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
28° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
22° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum
26° / 27°

Thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum theo giờ

1:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

12:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

2:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

3:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

4:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

wind
Gió
1.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum những ngày tới