Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Gió

1 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Điểm ngưng

20°

Tia UV tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
UV

0.65

Nhiệt độ Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
25° / 25°

Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum theo giờ

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 34°

weather

dewpoint 50 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 50 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

6:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

7:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 33°

weather

dewpoint 53 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 34°

weather

dewpoint 50 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:32 pm

wind
Gió
1.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum những ngày tới