Thời tiết Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
UV

0

Nhiệt độ Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu
26° / 27°

Thời tiết Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu theo giờ

12:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:55 pm

wind
Gió
1.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:54 pm

wind
Gió
1.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

wind
Gió
1.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

wind
Gió
1.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu những ngày tới