Thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
Gió

0.66 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tân Uyên - Lai Châu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tân Uyên - Lai Châu
25° / 26°

Thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu theo giờ

12:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

wind
Gió
1.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Uyên - Lai Châu những ngày tới