Thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
Thấp/Cao

21°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
UV

0

Nhiệt độ Huyện Than Uyên - Lai Châu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
22° / 22°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Than Uyên - Lai Châu
25° / 26°

Thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu theo giờ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

3:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

4:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

6:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

7:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:48 pm

wind
Gió
1.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1024 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu những ngày tới