Thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Tầm nhìn

6.653 km

Gió tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Gió

1.07 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
UV

0

Nhiệt độ Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
26° / 27°

Thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu theo giờ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

6:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

7:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 63 %

mây rải rác

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

wind
Gió
1.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:51 pm

wind
Gió
0.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu những ngày tới